Denna webbplats använder cookies

Vi använder så kallade cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen och i våra sociala kanaler.

Läs mer om cookies Hur tar jag bort cookies?

Entreprenad

Entreprenad- och konsulträtt är ett av de mest komplexa och utmanande områdena inom avtalsrätten.

För att på bästa sätt kunna hantera de frågor som dyker upp krävs både erfarenhet och specialistkompetens. Vi har en omfattande branschkännedom och stor vana av att biträda klienter under hela byggprocessen, oavsett om det rör en mindre entreprenad eller ett större infrastrukturprojekt. Vårt uppdrag kan ofta handla om att granska och ta fram avtal, ge råd vid strategiska överväganden eller tvister samt löpande hantera frågor kring ÄTA-arbeten, hinder, aviseringar och liknande under entreprenadtiden.

  • Vi anlitas av aktörer inom de flesta segment i entreprenad- och konsultbranschen. Det kan bland annat handla om bygg- och installationsbolag, underentreprenörer och tekniska konsulter.

  • Vi har omfattande erfarenhet av alla entreprenadformer och standardavtal som förekommer i branschen.

  • Vi har mycket goda kunskaper inom specifika typer av entreprenader, exempelvis installationsentreprenader och drift- och skötselavtal för fastigheter.

  • Vi anlitas även som ombud vid tvist och företräder klienter vid domstolsprocesser i allmän domstol, överbesiktningar och skiljeförfaranden.

 

Inom entreprenadjuridik håller vi regelbundet kurser och seminarier. Läs mer här eller kontakta oss!

Kontakta oss

Vill du ha mer information eller behöver du vår hjälp så är du välkommen att kontakta oss. 

Kontakta oss