Denna webbplats använder cookies

Vi använder så kallade cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen och i våra sociala kanaler.

Läs mer om cookies Hur tar jag bort cookies?

Framtidsspaningar i branschen

Fastighet & kommersiell hyra

[i.o.h] organisationsutveckling frågade Elin Johansson förra veckan om hennes spaningar i branschen. Nedan besvarar hon fem frågor kring vilka trender och omvärldsfaktorer framtiden ställs inför.

Artikeln är först publicerad här.

Vilka trender ser du som kommer påverka vårt samhälle mest de närmaste 3 åren?

  • Inflation
  • Krig i Europa
  • Ökad arbetslöshet och därigenom minskad konsumtion

Vilka konsekvenser kommer de trenderna ge?

Inflation och krig i Europa utgör en osäkerhetsfaktor för bolag, inte minst inom byggsektorn. Detta beror bland annat på ökade materialpriser och mindre antal arbetstillfällen då beställare inte vågar satsa när marknaden svajar. Den ekonomiska instabiliteteten resulterar i en ökad försiktighet inom de flesta branscher.

Vilka omvärldsfaktorer påverkar din bransch mest just nu?

  • Inflationen
  • Ökad efterfrågan på specialister
  • Hållbarhet en drivkraft hos unga vid val av arbetsplatser.

Vilka konsekvenser kommer de faktorerna få?

Inflationen och krig i Europa
Den tydligaste effekten av den förändrade ekonomiska  marknaden för oss jurister är att andra typer av juridiska tjänster efterfrågas. Vi jurister verkar i våra klienters intressen och påverkas därför av hur våra klienters marknader ser ut.

Generellt ökar exempelvis antalet tvister i sämre tider. I en tid där bolag riskerar att gå i konkurs arbetar vi allt mer i förebyggande syfte, däribland med att minimera risker i pågående projekt. Vi jobbar närmare våra klienter och det har aldrig varit viktigare för klienterna att vi jurister förmår lyfta blicken och beakta klienters affärsmässighet i vår legala rådgivning.

En spaning är att vår kompetens efterfrågas tidigare i processen, inte minst inom mitt ena specialistområde, offentlig upphandling. Att lämna väl genomarbetade och konkurrenskraftiga anbud är mycket viktigt, inte minst i ljuset av att även offentliga beställare tycks minska antalet projekt. Många vänder sig därför till jurister för att låta oss bistå med vår kompetens redan vid anbudsgivningen.

Ökad efterfrågan på specialister
I takt med samhällets utveckling har juridikens olika rättsområden ökat i dess omfattning och komplexitet. Exempelvis har mängden Lex specialis, dvs lagstiftning som reglerar ett specifikt område, ökat under de senaste åren. Att kunna mycket om lite är idag bättre än att kunna lite om mycket. Advokatbyråer som är små till storleken och trots detta erbjuder all typ av juridisk rådgivning minskar till antalet, inte minst i storstäderna.

Hållbarhet som drivkraft efterfrågas
Vi jurister och advokater är advokatbyråernas viktigaste resurser. Det är inte heller en svår ekvation att förstå att en nöjd, lojal och välmående anställd presterar bättre vilket ligger i såväl arbetsgivares som klienters intresse.

En hållbar arbetsplatsmiljö diskuteras alltmer bland såväl unga som mer erfarna i branschen. Min upplevelse är att vi idag ställer högre krav på vår arbetsgivare samtidigt som arbetsgivare är lyhörda och ständigt har arbetsplatsmiljö uppe på agendan.

Den yngre generationen ställer höga krav på  kompetensutveckling, trivsel och flexibilitet. Då krav på flexibilitet ökar måste branschen hitta nya vägar för kunskapsöverföring  och diskussioner som annars normalt skett på kontoret.

En spaning, och förhoppning, är att advokatbyråer framåt måste konkurrera i att vara den mest hållbara arbetsplatsen.

 

Vilket medskick/råd skulle du ge en yngre kollega i din bransch?

Branschens kultur är under förändring vad gäller hållbarhet och det till det positiva. Många advokatbyråer arbetar aktivt för en hållbar arbetsplatsmiljö. Mitt medskick är därför att man ska våga ställa krav på sin arbetsgivare. Det finns gott om advokatbyråer, däribland min egna, som arbetar aktivt för trivsel och hållbarhet.

Samtidigt är det också viktigt att förstå vad det innebär att arbeta på en advokatbyrå, i perioder är det intensivare och man måste därför vara ärlig mot sig själv i frågan om huruvida man är redo att jobba lite hårdare när det behövs. Det ska här tilläggas att för den som trivs är arbetet både roligt, utmanande och lärorikt.

Mitt absolut viktigaste tips är att ta rygg på en mer erfaren kollega, som värnar om dig och dina intressen. Skaffa dig en mentor som bidrar till din kunskapsutveckling och samtidigt kan agera stöd under alla nya situationer man ställs inför i början av sin karriär.