Denna webbplats använder cookies

Vi använder så kallade cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen och i våra sociala kanaler.

Läs mer om cookies Hur tar jag bort cookies?

Utbildning

Genom utbildning och kompetensutveckling kan ni nå ökad lönsamhet och minska riskerna i er verksamhet.

Ökad kunskap om de juridiska förutsättningarna verkar även förebyggande i syfte att undvika tvister och att skapa tydlighet i era kommersiella relationer. Som specialister på juridiken inom vår nisch delar vi gärna med oss av våra kunskaper!

På Brick Advokat anlitas vi ofta som kursledare inom entreprenadrätt, fastighetsrätt, kommersiell hyresrätt och offentlig upphandling. Vi erbjuder öppna kurser, som alla intresserade är välkomna att anmäla sig till, och skräddarsydda utbildningstillfällen där vi anpassar upplägget till just er verksamhet.

Våra utbildningar innehåller alltid exempel från verkligheten så att deltagarna får konkreta situationer att förhålla sig till. Målsättningen är att deltagarna ska få redskap att använda i sitt vardagliga arbete.

Nedan är exempel på kurser som vi ofta håller, både som öppna kurser och ute hos ett specifikt företag.

  • Grund- och fortsättningskurs i entreprenadrätt.

  • Konsulträtt, konsultavtal och ABK 09.

  • Felansvar och besiktningar.

  • Grundkurs i offentlig upphandling.

  • Offentlig upphandling av byggentreprenader.

  • Grund- och fortsättningskurs i kommersiell hyra.

  • Hyres- och entreprenadrättsliga aspekter vid ny- och ombyggnation.

 

Vår erfarenhet är att det ofta finns särskilda frågeställningar som en organisation vill fördjupa sig inom. Kontakta oss gärna och berätta mer om ert behov så kan vi tillsammans ta fram ett kursupplägg som passar just er.

Kontakta oss

Vill du ha mer information eller behöver du vår hjälp så är du välkommen att kontakta oss. 

Kontakta oss