Denna webbplats använder cookies

Vi använder så kallade cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen och i våra sociala kanaler.

Läs mer om cookies Hur tar jag bort cookies?

Johan Isaksson

Advokat
Bra alt-text, om ej dekorativ bild

Erfarenhet

2023
Brick Advokat - Advokat

2020 
Brick Advokat - Biträdande jurist 

2018-2020
Högsta domstolen - Justitiesekreterare

2017-2018
Svea hovrätt - Hovrättsassessor

2016-2017
Svea hovrätt - Tf. hovrättsassessor

2014-2016
Solna och Attunda tingsrätter - Tingsfiskal

2013-2014
Gästlärare i processrätt vid Stockholms universitet

2012-2013
Södertörn och Solna tingsrätter - Tingsfiskal

2010-2010
Svea hovrätt - Hovrättsfiskal

2009-2010
Örebro tingsrätt - Notarietjänstgöring

2007-2009
Linklaters Advokatbyrå - Biträdande jurist

Utbildning

2006
Umeå universitet - Jur.kand.

2006
University of Otago, Nya Zeeland - Juridikstudier

Om Johan Isaksson

Johan har över åtta års erfarenhet av juridiskt arbete inom domstolsväsendet. Han har fullgjort särskild domarutbildning och förordnats som hovrättsassessor vid Svea hovrätt år 2017. Därefter arbetade han som tillförordnad domare vid Svea hovrätt. Innan han anslöt till Brick Advokat var han anställd som justitiesekreterare på Högsta domstolen. Johan har även undervisat i processrätt vid Stockholms universitet.  

Johan har genom sin erfarenhet från domstol och undervisning gedigna processuella kunskaper. Han är ansvarig för Brick Advokats tvistelösnings- och processgrupp. Därutöver har Johan även bred erfarenhet av entreprenadrätt och författar artiklar inom detta rättsområde. Han håller även kurser inom entreprenadrätt och allmän kontraktsrätt. 

Johan hjälper klienter med löpande rådgivning i entreprenadrättsliga frågor under projekt och företräder klienter i allmän domstol och i skiljeförfaranden.