Denna webbplats använder cookies

Vi använder så kallade cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen och i våra sociala kanaler.

Läs mer om cookies Hur tar jag bort cookies?

Tvistelösning & process

Vi vet att en tvist kan vara problematisk då den flyttar tid och fokus från affärsverksamheten. Ibland är det dock oundvikligt att hamna i tvist och då är det viktigt att få rätt hjälp med de juridiska frågorna.

Vi kombinerar vår erfarenhet och kompetens inom tvistelösning med ett starkt fokus på att i rätt tid nå en optimal lösning. Med vår långa erfarenhet i branschen kan vi fungera som en strategisk rådgivare och samarbetspartner med ett helhetsansvar för tvistens samtliga skeden. Vi hittar den bästa möjliga lösningen på tvisten, givet klientens affärsmässiga mål och förutsättningarna i det specifika fallet.

  • Vi företräder våra klienter som ombud i kommersiella tvister vid rättegång i allmän domstol, i skiljeförfaranden och vid s.k. alternativ tvistelösningsdomstol.

  • Våra jurister utses regelmässigt som skiljemän.

  • Vi har stor erfarenhet av tvister inom entreprenad- och fastighetsbranschen, men hanterar även andra typer av kommersiella tvister.

  • Vi har goda kunskaper i förhandlingsteknik och är vana att företräda våra klienter vid förhandlingar i tvistens alla skeden.

  • Vi ger även råd hur våra klienter kan arbeta förebyggande för att undvika att tvister uppstår.

Tveka inte att kontakta oss om ni behöver råd i en tvistesituation eller om ni vill diskutera förebyggande arbete.

Kontakta oss

Vill du ha mer information eller behöver du vår hjälp så är du välkommen att kontakta oss. 

Kontakta oss