Denna webbplats använder cookies

Vi använder så kallade cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen och i våra sociala kanaler.

Läs mer om cookies Hur tar jag bort cookies?

Fastighet & kommersiell hyra

Vi har ingående kunskap om hyres- och fastighetsrätt med lång praktisk erfarenhet från fastighetsmarknaden och god förståelse för klientens affär.

Grunden för vår rådgivning är att leverera mervärde och affärsnytta till våra klienter. Vår styrka ligger i vår specialisering och vår praktiska erfarenhet av att ha hanterat de situationer som kan uppkomma under en fastighets livscykel. Vi hjälper er gärna med era fastighetsrelaterade frågor!

  • Vi anlitas huvudsakligen av etablerade aktörer inom fastighetssektorn, såsom stora fastighetsbolag, internationella investerare, fastighetsutvecklare och industribolag.

  • Vi har lång erfarenhet av att biträda klienter i fastighetsfrågor, oavsett om det gäller fastighetstransaktioner, kommersiell hyra, detaljplanefrågor, nyttjanderätter, förvaltningsfrågor eller annat.

  • Vi har särskild specialistkunskap inom kommersiell hyresrätt för kontor, handel, industri, hotell, offentliga byggnader etc.

  • Vi har stor erfarenhet av att hantera fastighetsrättsliga mål och ärenden i domstol och i hyresnämnd.

  • Två av Brick Advokats delägare har rekommenderats i den ansedda juridiska publikationen Legal 500, för sin kompetens inom fastighetsrätt.

​Inom kommersiell hyres- och fastighetsrätt håller vi regelbundet kurser och seminarier. Läs mer här eller kontakta oss!

Kontakta oss

Vill du ha mer information eller behöver du vår hjälp så är du välkommen att kontakta oss. 

Kontakta oss