Denna webbplats använder cookies

Vi använder så kallade cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen och i våra sociala kanaler.

Läs mer om cookies Hur tar jag bort cookies?

Lexnova expertkommentar: Ersättning för beräknade felavhjälpandekostnader vid hävning?

Entreprenad

När beställaren hävt ett entreprenadkontrakt ska utförd del av entreprenaden värderas. Det torde vara odiskutabelt att beställaren har rätt till ersättning för kostnader som uppkommer till följd av felavhjälpande. Men har beställaren rätt till ersättning för noterade fel även om inget felavhjälpande sker? Läs gärna expertkommentaren hos Blendow Lexnova där Jessica Ekmark och Johan Isaksson analyserar frågan!