Denna webbplats använder cookies

Vi använder så kallade cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen och i våra sociala kanaler.

Läs mer om cookies Hur tar jag bort cookies?

Q&A – entreprenadrätt och vanligt förekommande begrepp på området

Q&A

Brick Advokat är en modern affärsjuridisk byrå med mångårig kunskap inom entreprenadrätt, fastighetsrätt, offentlig upphandling samt tvistelösning och process. Vi håller ofta kurser och andra typer av utbildningar inom våra rättsområden. Vid dessa tillfällen har vi märkt att en hel del frågor återkommer.

 

Eftersom många har likartade funderingar tänkte vi dela med oss av vanliga frågor och svar från våra kurser. Det kommer att publiceras som en serie på vår hemsida och på LinkedIn. Följ oss för att få information om nya delar i serien!

 

Jessica Ekmark och Linnea Hjalmarsson tar i denna del upp frågor om entreprenadrätt och vissa vanligt förekommande begrepp inom det området.

 

Vad är det för skillnad mellan entreprenadform, upphandlingsform och upphandlingsförfarande?

Svar: “Entreprenadform” beskriver vilken typ av entreprenad som ska handlas upp. Det kan antingen vara en utförandeentreprenad (där entreprenören utför arbetet enligt beställarens handlingar) eller en totalentreprenad (där entreprenören projekterar och utför entreprenaden för att uppfylla beställarens funktionskrav). Se vidare i fråga 2 nedan angående valet av standardavtal.

Upphandlingsform” beskriver om det är en generalentreprenad eller en delad entreprenad som ska upphandlas. Detta gäller oavsett om beställaren är en privat eller en offentlig aktör och har således inte någonting med just offentlig upphandling att göra.

Upphandlingsförfarande” knyter däremot an till reglerna om offentlig upphandling och de olika förfarande som finns beskrivna i lagstiftningen. Under den här rubriken beskriver den upphandlande myndigheten vilket av de definierade upphandlingsförfarandena som gäller för upphandlingen (exempelvis öppet, selektivt, förhandlat eller förenklat förfarande).

 
 

I vilka entreprenader är det lämpligt att använda AB 04 respektive ABT 06?

Svar: Entreprenadrätten är inte reglerad i särskild lagstiftning. Istället används branschens standardavtal AB 04 och ABT 06 i mycket stor utsträckning för att styra parternas mellanhavanden i olika situationer. Villkoren i AB 04 är anpassade för entreprenader där beställaren bestämmer vad som ska utföras och entreprenören utför enligt beställarens instruktioner (så kallad utförandeentreprenad). Det är således beställaren som ansvarar för projektering och lämnar över teknisk beskrivning och ritningar till entreprenören. Om beställaren istället formulerar kraven i avtalet som funktionskrav och överlåter till entreprenören att projektera till färdiga handlingar är villkoren i ABT 06 lämpligare att använda (så kallad totalentreprenad eller funktionsentreprenad). Det är dock viktigt att poängtera att det alltid är vad som anges i kontraktet som avgör vad entreprenören ska utföra och inte vilket standardavtal man väljer. Det är därför viktigt att i kontraktet vara tydlig med vad som ska utföras och sedan i andra hand välja de standardvillkor som passar bäst.

 
 

Vad innebär det att vara ”ombud” i en entreprenad?

Svar: Både entreprenören och beställaren ska ange vem som är ombud för respektive part i entreprenaden. Det är ombudet som har behörighet att träffa överenskommelser om ändrings- och tilläggsarbeten, som aviseringar om hinder och tillkommande arbeten ska skickas till, som kan avtala om ändringar i tidplaner etc. Ombudet har rätt att sätta annan i sitt ställe vilket ofta sker i större projekt. Om ombudet delegerar beslutsrätten till någon annan ska det mellan parterna klargöras och dokumenteras vem ombudet sätter i sitt ställe och i vilka frågor den personen får fatta beslut, detta ska gärna göras redan på startmötet.