Denna webbplats använder cookies

Vi använder så kallade cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen och i våra sociala kanaler.

Läs mer om cookies Hur tar jag bort cookies?

Q&A – frågor om anbudslämnande

Q&A

Brick Advokat är en modern affärsjuridisk byrå med mångårig kunskap inom entreprenadrätt, fastighetsrätt, offentlig upphandling samt tvistelösning och process. Vi håller ofta kurser och andra typer av utbildningar inom våra rättsområden. Vid dessa tillfällen har vi sett att en hel del frågor återkommer.

Då många har liknande funderingar tänkte vi dela med oss av vanliga frågor och svar från våra kurser i en serie som publiceras här på hemsidan. Följ oss för att se kommande delar!

Först ut är området offentlig upphandling med advokaterna Jenny Kenneberg och Pernilla Rasiwala.

 

Vi vill börja lämna anbud i upphandlingar men känner oss tveksamma eftersom det verkar vara svårt och administrativt. Hur kommer vi igång?

 

Svar: Det är många som tycker att det är svårt att komma igång, men som sedan upptäcker att det inte är så knepigt eftersom de flesta upphandlingar är uppbyggda på samma sätt. Det gäller alltså att komma över tröskeln. Ett bra sätt är att läsa lite på nätet om offentlig upphandling (det finns mycket information på exempelvis Upphandlingsmyndighetens hemsida). Sedan gäller det att vara noggrann och verkligen läsa upphandlingsdokumenten. Står det att någonting ska vara uppfyllt eller skickas in så betyder det verkligen ska, inte kanske eller bör. Ta gärna hjälp av någon mer erfaren kollega i branschen eller annan kunnig person om du stöter på problem. Slutligen, var inte rädd för att misslyckas. Det du lär dig första gången tar du med dig i nästa upphandling.

 

Vi vill lämna anbud i en upphandling men vi har inte de tekniska resurser som krävs för en del av uppdraget. Vad kan vi göra?

 

Svar: Huvudregeln är att en leverantör får ta hjälp av en annan leverantör för att uppfylla kraven i en upphandling. Ni kan alltså ta in ett annat företag som har resurserna och använda det företaget som en underleverantör i uppdraget. Det är viktigt att ni säkerställer (genom skriftlig åtagande) att ni verkligen har tillgång till det andra företagets kapacitet när uppdraget ska utföras och att företaget uppfyller kraven i upphandlingen. I upphandlingsdokumenten framgår vilka uppgifter som den upphandlande myndigheten vill att ni ska lämna när det gäller underleverantörer och utomståendes kapacitet som ska användas i uppdraget. Ofta ska ni i anbudet förklara vilka resurser från andra företag som kommer användas och om det gäller just kvalificeringskrav är det vanligt att även det skriftliga åtagandet ska lämnas in.

 

Vårt anbud har blivit förkastat och vi tycker att beslutet är fel. Kan vi göra någonting åt det?

 

Svar: Ni kan alltid börja med att ta kontakt med den upphandlande myndigheten och förklara hur ni ser på frågan. Ibland sker det misstag och sådana kan rättas till. Myndigheten kan alltid meddela ett nytt tilldelningsbeslut om det visar sig att det har blivit fel i det första. Om det inte sker en rättelse hos myndigheten är det möjligt att begära rättelse hos förvaltningsrätten. Då måste ni ansöka om överprövning av upphandlingen inom tiden som avtalsspärren löper. Det är vanligtvis tio dagar från tilldelningsbeslutet.