Denna webbplats använder cookies

Vi använder så kallade cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen och i våra sociala kanaler.

Läs mer om cookies Hur tar jag bort cookies?

Ingen förlängning av det statliga hyresstödet

Fastighet & kommersiell hyra

Begränsningen i människors rörlighet under covid-19 pandemin har slagit hårt mot många hyresgästers verksamheter, inte minst inom besöksnäringen. För att lindra de ekonomiska effekterna för dessa hyresgäster fattade regeringen i våras beslut om att införa det så kallade hyresstödet.

 

Hyresstödet innebar att hyresvärdar som lämnade hyresgäster i särskilt utsatta branscher rabatt på hyran kunde få del av hyresrabatten ersatt av staten. Stödet omfattade hyresrabatter som hade lämnats under perioden april-juni 2020. Sista dag för hyresvärdar att ansöka om stödet var den 31 augusti 2020. Hyresstödet har dock efter införandet fått en hel del kritik för att vara byråkratiskt, svårtillämpat och för att ha dålig träffsäkerhet.

 

Den 10 september överlämnade regeringen en extra ändringsbudget till Riksdagen avseende fortsatta krisåtgärder i spåren av covid-19 pandemin. I budgetförslaget har regeringen medvetet valt att inte gå fram med någon förlängning av hyresstödet. Det innebär därmed att hyresstödet inte förlängs för ytterligare perioder.

 

De hyresgäster som har behov av stöd får nu istället använda sig av det så kallade omställningsstödet, som infördes i juni i år. Omställningsstödet täcker fasta kostnader för företag som fått minskad omsättning som en följd av covid-19 pandemin och omfattar bl.a. hyreskostnader. Omställningsstödet omfattade ursprungligen minskad omsättning under mars-april 2020, men regeringen föreslår nu att det förlängs till att även omfatta perioden maj – juli 2020. Ändringarna föreslås träda i kraft den 15 oktober 2020. Klicka här för mer information om detta.

 

Sammantaget innebär detta att hyresvärdar inte längre kommer att vara direkt involverade i statligt stöd till hyresgäster och att de därmed även slipper det krångliga ansökningsförfarandet. Däremot kan hyresvärdar i flera fall kanske även fortsättningsvis vilja lämna anstånd med betalning av hyra och/eller hyresrabatter. Det är viktigt att dessa överenskommelser utformas på ett sådant sätt att hyresvärden inte förlorar rättigheter.

 

Vid frågor kring ovanstående är ni välkomna att kontakta oss på Brick Advokat.