Denna webbplats använder cookies

Vi använder så kallade cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen och i våra sociala kanaler.

Läs mer om cookies Hur tar jag bort cookies?

Offentlig upphandling

Med vår långa erfarenhet av offentlig upphandling och kunskaper om regelverket kan vi hjälpa er att reda ut frågor, oavsett i vilket skede av upphandlingen ni befinner er i.

Offentlig sektor omsätter varje år betydande belopp. Merparten av alla inköp ska göras enligt upphandlingsreglerna (bland annat LOU och LUF), vilket ibland kan verka komplicerat och svårt.

Med vår långa erfarenhet av offentlig upphandling och kunskaper om regelverket kan vi hjälpa er att reda ut frågor, oavsett i vilket skede av upphandlingen ni befinner er i. Våra uppdrag omfattar exempelvis granskning av upphandlingsdokument och anbud, avtalstolkning och råd i strategiska frågor. Vi biträder även i samband med överprövnings processer i förvaltningsdomstolar och skadeståndstalan i allmän domstol.

Kort sagt, vi hjälper er med det ni behöver för att kunna fokusera på affären.

  • Vi har erfarenhet av att arbeta med alla typer av upphandlingsförfaranden inom en rad olika branscher och områden.

  • Våra upphandlingsjurister är även kunniga inom entreprenad- och fastighetsrätt, vilket innebär att upphandlingar inom de områdena tillhör vår absoluta spetskompetens.

  • Vi har även god kompetens inom angränsande rättsområden, som exempelvis frågor om avtalstolkning och handlingars offentlighet och sekretess.

  • Vi anlitas regelbundet som ombud vid domstolsprocesser som exempelvis överprövningar, skadeståndsfrågor och avtalstvister.

  • Vi håller regelbundet kurser och seminarier samt författar artiklar och expertkommentarer på bland annat JP Infonet och Blendow Lexnova. 

Kontakta oss

Vill du ha mer information eller behöver du vår hjälp så är du välkommen att kontakta oss. 

Kontakta oss