Denna webbplats använder cookies

Vi använder så kallade cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen och i våra sociala kanaler.

Läs mer om cookies Hur tar jag bort cookies?

Fastighetstransaktioner

Vi har lång erfarenhet av fastighetsrelaterade förvärv, både direkta fastighetstransaktioner och i bolagsform.

Det är med stort engagemang och djup kunskap och erfarenhet vi biträder våra klienter i fastighetstransaktioner och tillhandahåller rådgivning inom därtill relaterade frågor.

  • Utöver transaktionsrådgivning bistår vi våra klienter med exempelvis omstruktureringar, joint ventures, hyra och andra nyttjanderätter, förvaltning, fastighetsutveckling, exploatering, fastighetsbildning och detaljplanefrågor.

  • Vi har god förståelse för klientens affär och stort intresse för fastighetsmarknaden.

  • Vi anlitas huvudsakligen av etablerade aktörer inom fastighetssektorn, såsom stora fastighetsbolag, investerare, fastighetsutvecklare och industribolag.

 

Kontakta oss

Vill du ha mer information eller behöver du vår hjälp så är du välkommen att kontakta oss. 

Kontakta oss