Denna webbplats använder cookies

Vi använder så kallade cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen och i våra sociala kanaler.

Läs mer om cookies Hur tar jag bort cookies?

Grundkurs: Offentlig upphandling för anbudsgivare/leverantörer

Event & utbildningar
09.00-16.00

Efter kursen kommer du ha kunskap om hur regelverket ser ut och vad du som anbudsgivare har att förhålla dig till när du deltar i en offentlig upphandling. Du kommer ha praktiska verktyg för att arbeta mer effektivt med anbudslämnandet och att skapa attraktiva anbud.

Innehåll

Vi går igenom reglerna för offentlig upphandling, de grundläggande principerna och olika frågor kring anbudslämning. Vi går även igenom vad som gäller kring handlingars offentlighet och sekretess.

Frågor som behandlas är bland annat

Hur ska anbuden utformas och vilka är de vanliga fallgroparna? Vilka typer av krav vållar störst problem och hur kan de hanteras? Vad kan och bör anbudsgivaren göra om det finns brister eller oklarheter i upphandlingsdokumenten? Hur kan avtal ändras efter att kontraktet/ramavtalet har tecknats? Vad händer om inte regelverket följs, innebär det risker för anbudsgivaren? Hur gör jag om jag vill få del av handlingar/anbud som lämnats in till myndigheten? Hur skyddar jag känsliga uppgifter i det egna anbudet?

 

Tid:
Heldag, den 1 februari kl. 09.00-16.00, frukost från kl. 8.30 och gemensam lunch.

Plats:
Hamngatan 27, Stockholm.

Pris:
6 900 kr per deltagare.

Kursen riktar sig till:
Anbudsgivare/leverantörer oavsett bransch.

Förkunskaper:
Krävs inte.