Denna webbplats använder cookies

Vi använder så kallade cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen och i våra sociala kanaler.

Läs mer om cookies Hur tar jag bort cookies?

Fördjupningskurs i kommersiell hyresrätt

Event & utbildningar
09.00-16.00

Kursen ger dig fördjupade kunskaper i ett antal vanligt förekommande situationer inom den kommersiella hyresrätten och framförallt konkreta råd om hur du bör agera i dessa situationer. 

Innehåll

Kursen tar bland annat upp vad som är möjligt att avtala om och hur avtal kan utformas när det gäller hyresgästanpassningar, underhållsskyldighet, ombyggnader under hyrestiden och återställande av lokalen. Vidare behandlas frågor som berör brister i lokalen; när det kan anses föreligga brist i lokalen, vilka påföljder som kan aktualiseras och i vilka fall ett ansvar kan uppkomma för hyresvärden. Hyresavtal behöver i allmänhet förr eller senare säga upp för villkorsändring eller för avflyttning. Kursen tar upp vad som krävs för att göra en giltig uppsägning inklusive hur uppsägningen ska delges med andra parten. Vidare behandlar kursen reglerna om det indirekta besittningsskyddet med särskild inriktning på frågor om godtagbarhet av erbjuden ersättningslokal och vad som utgör befogad anledning för att uppsägning säga upp ett hyresavtal. Frågor om skadeståndets beräkning och marknadshyra tas också upp.

Som deltagare får du kunskap om

  • Vad parterna har möjlighet att avtala om gällande ansvar för lokalens skick.
  • När det kan anses föreligga en brist i lokalen, vilka påföljder som kan aktualiseras och under vilka förutsättningar.
  • Vilka krav som uppställs för att genomföra en giltig uppsägning av ett hyresavtal och hur uppsägningen ska delges med andra parten. Vilka risker och fällor finns och vad blir konsekvensen av olika typer av felaktigheter i en uppsägning.  
  • Hur hyresgästens indirekta besittningsskydd fungerar, i vilka situationer besittningsskyddet bryts, hur skadestånd till hyresgästen kan beräknas.     

Ämnesområdena kommer att belysas ur ett praktiskt perspektiv d.v.s. med utgångspunkt i de situationer som ofta uppkommer i verkliga livet.  

 

Tid:
Heldag, den 20 mars kl. 09.00-16.00, frukost från kl. 8.30 och gemensam lunch.

Plats:
Hamngatan 27, Stockholm. 

Pris:
6 900 kr per deltagare.

Kursen riktar sig till:
Personer som är praktiskt verksamma inom fastighetsbranschen och behöver fördjupade kunskaper i frågor som rör kommersiella lokaler, exempelvis, uthyrare, fastighetsförvaltare, affärsansvariga och fastighetsinvesterare och bolagsjurister.