Denna webbplats använder cookies

Vi använder så kallade cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen och i våra sociala kanaler.

Läs mer om cookies Hur tar jag bort cookies?

Brick-lunch: LOU-frågor för fastighetsägare/hyresvärdar

Event & utbildningar
11.30-13.00

En aktuell fråga på upphandlingsområdet är vad som gäller när det allmänna ska anskaffa eller anpassa hyreslokaler. Domstolarna har under senare tid meddelat intressanta avgöranden, innebärandes bland annat att en av de vanligaste modellerna för anskaffning inte längre bör användas. Många nya modeller dyker upp, men det grundläggande problemet med att särskilja hyresavtal och upphandlingspliktiga tjänster eller byggentreprenader kvarstår som utgångspunkt alltid. Den gränsdragningsproblematiken kan innebära risker även för fastighetsägaren. Genom kunskap och rätt hantering kan dock risken och dess negativa effekter begränsas.

 

Den senaste utvecklingen på området innebär även en ökning av antalet annonserade upphandlingar. Fastighetsägare som vill hyra ut lokaler till det allmänna kommer därför delta i allt fler formella, konkurrensutsatta, upphandlingsförfaranden. Det ställer krav på ökad kännedom om upphandlingsreglerna men skapar samtidigt nya möjligheter att konkurrera om kontrakten.  

 

Mat och lärande är två goda ting. Vi vill därför bjuda in till en lunch där vi kommer att gå igenom upphandlingsfrågor som aktualiseras i samband med kommersiella hyresavtal. Genomgången tar sin utgångspunkt i den senaste rättsutvecklingen och vad den innebär i praktiken för fastighetsägare som hyr ut lokaler till det allmänna. 

 

Deltagandet är kostnadsfritt, vänligen observera att antalet platser är begränsat. Lunchen kommer att hållas på vårt kontor på Hamngatan 27 i Stockholm.

 

Varmt välkommen med din anmälan!