Denna webbplats använder cookies

Vi använder så kallade cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen och i våra sociala kanaler.

Läs mer om cookies Hur tar jag bort cookies?

Brick-lunch: Störningar i entreprenaden – hur får entreprenören betalt?

Event & utbildningar
11.30-13.00

Vikten av att kunna hantera hinder, rubbning och ÄTA-arbeten under entreprenadtiden är avgörande för det ekonomiska utfallet i en entreprenad. Det är som utgångspunkt entreprenören som måste precisera och bevisa kostnadseffekten av varje enskild störning för att rätt till ersättning ska uppkomma. Vid mindre entreprenader och få störningar är detta oftast inga problem, men i större och komplexa entreprenader eller om störningarna är många till antalet kan det vara svårt för entreprenören att bevisa sambandet mellan ökad kostnad och enskild störning. Det kan även vara så att flera störningar samverkar på ett sätt som innebär att den totala effekten av störningarna är större än merkostnaden för respektive enskild störning. Risken är därmed stor att entreprenören inte få fullt betalt för merkostnaderna.

 

Utifrån rättspraxis från tingsrätt och skiljenämnder går vi igenom hur störningssituationer bedömts samt hur entreprenörer i de olika målen försökt styrka sina krav. Vi delar även med oss av egna praktiska erfarenheter och hur vi anser att störningssituationer bäst kan hanteras för att entreprenören ska kunna säkerställa betalning.

 

Deltagandet är kostnadsfritt och det går bra att bjuda in kollegor. Vänligen observera att antalet platser är begränsat. Din plats är bokad när vi bekräftat din anmälan. Lunchen kommer att hållas på vårt kontor och det finns även möjlighet att delta via länk.

 

Varmt välkommen med din anmälan. Kom ihåg att ange om du önskar delta på plats eller via länk.

 

Anmälan

* = Obligatoriska fält