Denna webbplats använder cookies

Vi använder så kallade cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen och i våra sociala kanaler.

Läs mer om cookies Hur tar jag bort cookies?

Brick Advokat har biträtt Nyfosa vid genomförande av bytesaffär med Genova där Nyfosa förvärvar för 657 miljoner kronor och avyttrar för 477 miljoner kronor

Fastighetstransaktioner

Den av Nyfosa förvärvade portföljen utgörs av fem fastigheter belägna i Uppsala, Norrtälje och Nacka bestående av främst kontor och industri/lager. De av Nyfosa avyttrade fastigheterna utgörs av två fastigheter i Lund och Malmö vilka är föremål för pågående detaljplaneändring till bostad.

 

Se här för mer information