Tvistlösning & process

< Tillbaka till startsidan

Tvister är en oundviklig del av affärslivet. Vi vet att en tvist kan vara problematisk då den flyttar tid och fokus från affärsverksamheten.

Vi kombinerar vår erfarenhet och specialistkompetens inom tvistlösning med ett starkt fokus på att i rätt tid hitta en affärsoptimerad lösning. Med vår långa branschspecifika erfarenhet är vi våra klienters strategiska rådgivare och samarbetspartner som tar ett helhetsansvar för tvistens samtliga skeden. Vi hittar den bästa möjliga lösningen på tvisten givet klientens affärsmässiga mål.

​​

  • Vi företräder framgångsrikt våra klienter som ombud i kommersiella tvister vid rättegång
    i allmän domstol, i skiljeförfaranden och vid s.k. alternativ tvistelösningsdomstol.
  • Våra jurister utses regelmässigt som skiljemän.
  • Vi har stor erfarenhet av tvister inom entreprenad- och fastighetsbranschen, men hanterar även andra typer av kommersiella tvister.
  • Vi har goda kunskaper i förhandlingsteknik och är vana att företräda våra klienter vid förhandlingar i tvistens alla skeden.
  • Vi ger även råd hur våra klienter kan arbeta förebyggande för att undvika att tvister uppstår.

Behöver du vår hjälp? Kontakta oss!