Offentlig upphandling

< Tillbaka till startsidan

Offentlig sektor omsätter varje år betydande belopp. Merparten av alla inköp ska göras enligt upphandlingsreglerna (bland annat LOU och LUF), vilket ibland kan verka komplicerat och svårt.

Med vår långa erfarenhet av offentlig upphandling och kunskaper om regelverket kan vi hjälpa er att reda ut frågor, oavsett i vilket skede av upphandlingen ni befinner er i. Våra uppdrag omfattar ofta granskning av upphandlingsdokument och anbud, avtalstolkning och råd i strategiska frågor. Kort sagt, det ni behöver för att kunna fokusera på affären.

​​

  • Inom upphandling arbetar vi främst med leverantörer, men vi har sedan tidigare erfarenhet av upphandlarperspektivet.
  • Vi har erfarenhet av att arbeta med alla typer av upphandlingsförfaranden inom en rad olika branscher och områden.
  • Våra upphandlingsjurister är särskilt kunniga inom entreprenad- och fastighetsrätt, vilket innebär att upphandlingar inom de områdena tillhör vår absoluta spetskompetens.
  • Vi har även god kompetens inom angränsande rättsområden, som exempelvis frågor om avtalstolkning, offentlighet och sekretess.
  • Vi anlitas regelbundet som ombud vid domstolsprocesser som exempelvis överprövningar, skadeståndsfrågor och avtalstvister.

Inom offentlig upphandling håller vi regelbundet kurser och seminarier. Läs mer här eller kontakta oss!