Erfarenhet

  • 2022 Brick Advokat – Biträdande jurist
  • 2021-2022 Svea hovrätt – Tf. hovrättsassessor
  • 2017-2021 Uppsala och Solna tingsrätt – Tingsfiskal
  • 2017-2019 Högsta domstolen – Administrativ fiskal
  • 2016-2016 Svea hovrätt – Hovrättsfiskal
  • 2013-2015 Solna tingsrätt – Notarietjänstgöring
  • 2013-2013 holmgrenhansson ADVOKATBYRÅ – Biträdande jurist

    Utbildning

  • 2013 Stockholms universitet – juristexamen