< Tillbaka till medarbetare

Johan Isaksson

BITRÄDANDE JURIST

Johan har över åtta års erfarenhet av juridiskt arbete inom domstolsväsendet och har även undervisat i processrätt vid Stockholms universitet. Han har tidigare även arbetat på advokatbyrå. Johan har fullgjort särskild domarutbildning och förordnats som hovrättsassessor vid Svea hovrätt år 2017 och har därefter arbetat som tillförordnad domare vid Svea hovrätt. Han kommer närmast från en anställning som justitiesekreterare på Högsta domstolen.

 

Johan har genom sin erfarenhet från domstol och undervisning gedigna processuella kunskaper. Han har även god erfarenhet av entreprenadrätt.

 

Johan hjälper klienter med löpande rådgivning i entreprenadrättsliga frågor under projekt och företräder klienter vid allmän domstol och i skiljeförfaranden.

  Verksamhetsområden

 • Kommersiell tvistlösning
 • Entreprenadrätt

  Erfarenhet

 • 2020 Brick Advokat - Biträdande jurist
 • 2018 – 2020 Högsta domstolen - Justitiesekreterare
 • 2017 – 2018 Svea hovrätt - Hovrättsassessor
 • 2016 – 2017 Svea hovrätt - Tf. hovrättsassessor
 • 2014 – 2016 Solna och Attunda tingsrätter - Tingsfiskal
 • 2013 ­– 2014 - Gästlärare i processrätt vid Stockholms universitet
 • 2012 – 2013 Södertörn och Solna tingsrätter - Tingsfiskal
 • 2010 – 2010 Svea hovrätt - Hovrättsfiskal
 • 2009 – 2010 Örebro tingsrätt - Notarietjänstgöring
 • 2007 – 2009 Linklaters Advokatbyrå - Biträdande jurist

  Utbildning

 • 2006 Umeå universitet - Jur.kand.
 • 2006 University of Otago, Nya Zeeland - Juridikstudier