< Tillbaka till medarbetare

Jenny Kenneberg

ADVOKAT & PARTNER

Jenny har arbetat med offentliga kontrakt och upphandlingar i över tio års tid. Genom sitt arbete på förvaltningsdomstol, upphandlande enhet och advokatbyrå har hon fått en god förståelse för upphandlingsrätten ur olika perspektiv. Hon anlitas regelbundet som rådgivare i frågor som rör upphandling, inom de flesta branscher, skeden och upphandlingsförfaranden.

Jenny har även god erfarenhet av entreprenadrätt. Hon hjälper entreprenörer i samband med bland annat avtalsförhandlingar, tvister i allmän domstol och löpande entreprenadrättsliga frågor. Med kompetens inom både offentlig upphandling och entreprenadrätt arbetar hon i stor utsträckning med upphandling av byggentreprenader och andra upphandlingsfrågor inom fastighetsrättens område

Jenny är även en uppskattad föreläsare och författar juridiska analyser och artiklar inom upphandlingsrätt.

  Verksamhetsområden

 • Offentlig upphandling
 • Entreprenadrätt

  Erfarenhet

 • 2020 Brick Advokat - Advokat & Partner
 • 2019 Hellström Advokatbyrå KB - Partner
 • 2017 – 2018 Swedavia AB - Bolagsjurist
 • 2012 – 2016 AG Advokat - Biträdande jurist / Advokat
 • 2011 – 2012 Förvaltningsrätten i Stockholm - Föredragande
 • 2009 – 2010 Kronofogdemyndigheten - Jurist
 • 2006 – 2009 Förvaltningsrätten i Stockholm - Notarietjänstgöring / Föredragande

  Utbildning

 • 2006 Stockholms Universitet - Jur.kand.