Verksamhetsområden

 • Tvistlösning & process

  Erfarenhet

 • 2022- Svea hovrätt - Tf. assessor
 • 2020-2022 Stockholms tingsrätt - Tingsfiskal
 • 2019-2020 Domarnämnden - Föredragande
 • 2018-2019 Svea hovrätt - Hovrättsfiskal
 • 2017 Foyen - Biträdande jurist
 • 2016-2017 Västmanlands tingsrätt - Tingsnotarie
 • 2013-2016 Defensum Juridik - Biträdande jurist
 • 2009-2012 Krafman AB - Biträdande jurist

  Utbildning

 • 2009 Stockholms universitet - Jur.kand.