Fastighetstransaktioner

< Tillbaka till startsidan

Vi har lång erfarenhet av fastighetsrelaterade förvärv, både direkta fastighetstransaktioner och i bolagsform. Det är med stort engagemang och djup kunskap och erfarenhet vi biträder våra klienter i fastighetstransaktioner och tillhandahåller rådgivning inom därtill relaterade frågor.

 

  • Utöver transaktionsrådgivning bistår vi våra klienter med exempelvis omstruktureringar, joint ventures, hyra och andra nyttjanderätter, förvaltning, fastighetsutveckling, exploatering, fastighetsbildning och detaljplanefrågor.
  • Vi har god förståelse för klientens affär och stort intresse för fastighetsmarknaden.
  • Vi anlitas huvudsakligen av etablerade aktörer inom fastighetssektorn, såsom stora fastighetsbolag, investerare, fastighetsutvecklare och industribolag.