Fastighet & kommersiell hyra

< Tillbaka till startsidan

Kunskap om juridiken ett viktigt redskap för att kunna fatta rätt beslut

Våra jurister har ingående kunskap om hyres- och fastighetsrätt med lång praktisk erfarenhet från fastighetsmarknaden och god förståelse för klientens affär. Grunden för vår rådgivning är att leverera mervärde och affärsnytta till våra klienter. Vår styrka ligger i vår specialisering och vår praktiska erfarenhet av att ha hanterat de situationer som kan uppkomma under en fastighets livscykel. Vi hjälper er gärna med era fastighetsrelaterade frågor!

​​

  • Vi anlitas huvudsakligen av etablerade aktörer inom fastighetssektorn, såsom stora fastighetsbolag, internationella investerare, fastighetsutvecklare och industribolag.
  • Vi har lång erfarenhet av att biträda klienter i fastighetsfrågor, oavsett om det gäller fastighetstransaktioner, kommersiell hyra, detaljplanefrågor, nyttjanderätter, förvaltningsfrågor eller annat.
  • Vi har särskild specialistkunskap inom kommersiell hyresrätt för kontor, handel, industri, hotell, offentliga byggnader etc.
  • Vi har stor erfarenhet av att hantera fastighetsrättsliga mål och ärenden i domstol och i hyresnämnd.
  • Två av Brick Advokats delägare har rekommenderats i den ansedda juridiska publikationen Legal 500,
    för sin kompetens inom fastighetsrätt.

​Inom kommersiell hyres- och fastighetsrätt håller vi regelbundet kurser och seminarier. Läs mer här eller kontakta oss!