Nyhetsrum

Hem / Nyheter / Covid-19 och entreprenadavtal

Covid-19 och entreprenadavtal

Ett av Brick Advokats specialistområden är entreprenadrätt. Just nu får vi många frågor från klienter om hur konsekvenser av covid-19 utbrottet kan hanteras inom pågående projekt och vad de behöver tänka på vid anbudslämning i nya projekt. Frågorna gäller bland annat

  • Påverkan på parternas rättigheter och skyldigheter i ingångna och framtida avtal
  • Har entreprenören rätt till tidsförlängning i pågående projekt
  • Hur hanteras oförutsedda kostnader som uppkommer
  • Under vilka förutsättningar kan entreprenader avbeställas och vilka konsekvenser får det
  • Hantering av entreprenörer och leverantörer på obestånd
  • Vilka risker måste förutses vid ingående av nya kontrakt

Byggbranschen har än så länge inte drabbats lika hårt som många andra branscher men tider och kostnader påverkas självklart när leveranser och personal uteblir. Många projekt är också beroende av utländsk arbetskraft och transporter från andra länder. Har ni frågor om hur dessa avtalsfrågor ska hanteras är ni välkomna att kontakta oss!

 


 

BRICK ADVOKAT KB | 969791-3417

Hamngatan 27, 111 47 Stockholm

+46 (0)8-614 16 00 | info@brickadvokat.se | brickadvokat.se

Dela artikeln:
Senaste inlägg Visa alla