Nyhetsrum

Hem / Nyheter / Brick-lunch torsdag den 27 oktober 2022

Brick-lunch torsdag den 27 oktober 2022

Bättre avkastning på ditt ombyggnadsprojekt

 

Extrainsatt tillfälle med anledning av att förra tillfället fulltecknades direkt.

 

När en fastighetsägare vill bygga om en kommersiell fastighet med befintliga hyresgäster är det många juridiska frågor som behöver hanteras. Fastigheten måste i allmänhet tömmas på hyresgäster, vilket aktualiserar frågor om uppsägning av hyresavtal och skadestånd till hyresgäster. En annan kritisk fråga är tiden, där hyresgästhanteringen måste samordnas med fastighetsägarens entreprenad för ombyggnaden, i praktiken att hyreskontraktens löptider behöver synkroniseras med ombyggnadsprojektet. Andra viktiga frågor som kan dyka upp är tillträde till hyresgästens lokal, anvisning av ersättningslokal, uppskov med avflyttningen m.m. Det är viktigt att fastighetsägare vidtar rätt åtgärder från början eftersom misstag ofta kan bli kostsamma och därmed drar ned avkastningen för projektet.

 

Mat och lärande är två goda ting. Vi vill därför bjuda in till en lunch där vi kommer att gå igenom ovanstående och övriga viktiga frågor kopplat till ombyggnad av befintliga fastigheter. Genomgången tar sin utgångspunkt i rättspraxis och gällande rätt och vår praktiska erfarenhet av hur ovanstående situationer bäst hanteras.

 

Varmt välkommen med din anmälan här

 

Deltagandet är kostnadsfritt och det går bra att bjuda in kollegor. Vänligen observera att antalet platser är begränsat. Din plats är bokad när vi bekräftat din anmälan.

 

Tid: kl. 11.30-13.00

Plats: Hamngatan 27

Dela artikeln:
Senaste inlägg Visa alla